Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy
Právnická osoba
1. Výpis z obchodného registra 
2. Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
3. Overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra resp. v živnostenskom liste
Podmienky prenájmu a platobné podmienky
Dĺžka prenájmu:

Minimálna dĺžka prenájmu sú 2 dni.
Požičovný deň končí o 18.00 t.j. po 18.00 sa začína účtovať ďalší požičovný deň. Vyzdvihnutie a vrátenie vozidla v mieste sídla požičovne EasyRent ako aj pristavenie alebo vozidla na vopred určené miesto mimo pracovných hodín (9.00 - 18.00) je potrebné si vopred telefonicky alebo mailom dohodnúť. Vyzdvihnutie a vrátenie vozidla mimo pracovných hodín sa riadi týmito podmienkami a aktuálnym cenníkom služieb.

Ceny prenájmu a účtovanie:

Ceny prenájmu sú uvedené v cenníku. Ceny sú uvedené bez DPH.
V cene prenájmu je zahrnuté: 200 km na deň / 3.000km na mesiac (denný limit km sa násobí počtom dní požičania; napr. ak máte auto požičané na 5 dní, limit za celé obdobie je 1000km), povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR a v krajinách EÚ (mimo krajín Albánsko, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, bývalé štáty ZSSR) pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, bezplatné oprávnenie pre ďalších vodičov viezť prenajaté vozidlo, zimné pneumatiky v zimnej sezóne, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti.

Depozit za prenájom vozidla a ostatné poplatky:

Depozit na spoluúčasť pri dopravnej nehode činí 200 - 1.000 € podľa typu vozidla a spôsobenej škody (v prípade bezškodového priebehu prenájmu bude depozit vrátený v plnej výške; v prípade poistnej udalosti aj nezavinenej nájomcom prepadá depozit v prospech prenajímateľa).
Právnické osoby, ktoré spĺňajú všetky podmienky potrebné k prenájmu vozidla, majú možnosť platby na faktúru v prípade uzatvorenia rámcovej zmluvy.
Informácie o výške depozitu a rámcových zmluvách Vám radi poskytneme na našom telefónnom čísle 0905 600 709.
Poplatok za neprimerane znečistené vozidlo je od 50 €.
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla je od 300 € (podľa typu vozidla).
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 500 €.

Cesta do zahraničia:
Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Macedónsko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Čierna Hora, bývalé štáty ZSSR.

Ďalšie poplatky:

Pristavenie vozidla v rámci Bratislavy (vrátane letiska; okrem DNV, Rusovce, Jarovce) 10 € (od 09:00 - 18.00)
Vyzdvihnutie vozidla v rámci Bratislavy (vrátane letiska; okrem DNV, Rusovce, Jarovce) 10 € (od 09:00 - 18.00)
Pristavenie vozidla cez víkendy, sviatky a mimo otváracích hodín 20 €
Vyzdvihnutie vozidla cez víkendy, sviatky a mimo otváracích hodín 30 €
Pristavenie mimo Bratislavy: 1 € / km + paušál 30 €.
Následné vyčistenie pri vrátaní vozidla (voliteľný príplatok v prípade, že klient vozidlo vráti v znečistenom stave) 10 €
Nadlimitné km: 10 € / každých začatých 100 km
Požičanie detskej autosedačky: 10 € / týždeň (7 dní)

Havarijné poistenie, poistenie proti krádeži:

Naše vozidlá sú plne havarijne a zákonne poistené pre územie EU.
V prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody na prenajatom vozidle.
V prípade poistnej udalosti, klient znáša všetky náklady na opravu, ktoré nebudú hradené poisťovňu vrátane spoluúčasti 5% z výšky poistnej udalosti (minimálne 200 €).

Dlhodobé prenájmy a operatívny leasing:

Zvýhodnené dlhodobé nájmy: 12- 36 mesiacov. Viac informácií vám poskytneme na požiadanie.
 
Všeobecné požičovné podmienky (platné od 01.11.2017) na stiahnutie:

Všeobecné požičovné podmienky (VPP) si môžete stiahnuť kliknutím na tento link alebo vám ich na požiadanie pošleme mailom. VPP sú taktiež prílohou každej zmluvy o prenájme vozidla.

Platobné podmienky:

Platba za prenájom je možná v hotovosti alebo bankovým prevodom. Cena za prenájom je splatná vždy vopred pred prevzatím vozidla na celú dobu nájmu (pri krátkodobých nájmoch) alebo mesiac vopred pri dlhodobých nájmoch. Súčasťou ceny za prenájom je aj vratný depozit ako zábezpeka voči poškodeniu vozidla, ktorý sa v prípade bezškodového priebehu vracia v plnej výške.
V prípade rezervácie 15 dní a viac vopred je na potvrdenie rezervácie požadovaný depozit vo výške 50% sumy prenájmu ako garancia prevzatia vozidla.

Často kladené otázky
Kedy je možné prevziať alebo vrátiť vozidlo?
Pri rezervácii vozidla je možné určiť si ľubovolný čas prevzatia prípadne vrátenia vozidla. Naša autopožičovňa sa prispôsobí Vaším potrebám – zabezpečíme Vám vozidlo tak, ako Vám to vyhovuje. Pokiaľ nemáte rezervované vozidlo a potrebujete ho ihneď je nutné informovať sa o dostupnosti vozidla. Počas pracovnej doby je možné využiť naše telefónne linky, mimo pracovnú dobu použite prosím mailovu komunikáciu.

Aké sú podmienky prenájmu pre fyzické osoby?
Pri prenájme vozidla fyzickou osobou je potrebné predložiť platný občiansky preukaz alebo cestovný pas a vodičský preukaz.

Aké sú podmienky prenájmu pre právnické osoby?
Pri prenájme vozidla právnickou osobou je potrebné predložiť platný výpis z obchodného registra, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať, overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako uvedená vo výpise z obchodného registra.

Ako si rezervovať auto?
Auto je možné rezervovať vyplnením rezervačného formulára na našej stránke po ktorom Vás budeme kontaktovať pre potvrdenie rezervácie. Ak Vám tento spôsob nevyhovuje kontaktujte našu požičovňu áut na uvedených telefónnych číslach a vybavíme rezerváciu telefonicky.

Ako môžem zaplatiť?
Za prenájom sa platí vopred pri preberaní vozidla hotovosťou alebo prevodným príkazom cez bankový účet.

Je možné platiť v hotovosti a cudzou menou?
Naša autopožičovňa akceptuje platbu v hotovosti a to aj prostredníctvom cudzej meny na základe aktuálneho kurzu. V hotovosti je možné zložiť aj zálohu za vozidlo. Akceptujeme tieto meny: EUR, USD, GPB, CHF, CZK.

Kedy dochádza k platbe?
Za prenájom sa platí vopred pri preberaní vozidla. Taktiež depozit je splatný vždy vopred pri preberaní vozidla.

Aká je celková cena prenájmu?
Všetky ceny je možné nájsť v našom cenníku a sú vždy aktuálne. Podľa počtu dní a požadovaného vozidla si môžete ľahko a jednoducho vypočítať, koľko stojí celý prenájom. Pri rezervácií vozidla Vám zároveň posielame kompletnú cenovú kalkuláciu tak, aby ste si ju mohli jednoducho vytlačiť na cestu. V našej autopožičovni Vás nikdy nečakajú žiadne nepríjemné poplatky, ktoré sa dozviete až pri preberaní vozidla.

Čo je zahrnuté v cene prenájmu?
V cene prenájmu je zahrnuté: prenájom vozidla na zmluvne určenú dobu, asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, zmluvný počet kilometrov, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.

Čo je to záloha za vozidlo?
Záloha za vozidlo je suma, ktorú je potrebné zložiť pri preberaní vozidla ako zábezpeku proti poškodeniu vozidla.

Prenajímate aj doplnky ako je detská autosedačka?
V prípade, že si želáte prenajať detskú autosedačku, je potrebné v rezervačnom formulári uviesť túto požiadavku.

Aký je stav nádrže pri preberaní vozidla?
Našim klientom odovzdáme vozidlá zásadne s plnou nádržou a taktiež je potrebné vozidlo s plnou nádržou vrátiť. Všetky náklady na pohonné hmoty si hradí samotný nájomca.

Je možné používať vozidlá aj v zahraničí?
S našimi vozidlami je možné pohybovať sa po území európskej únie s výnimkou krajín uvedených v podmienkach prenajatia.

Je možné odovzdať vozidlo mimo Bratislavy?
Vozidlo je možné odovzdať na ľubovolnom mieste no pokiaľ je to mimo Bratislavy je táto služba spoplatnená podľa vzdialenosti od sídla našej kancelárie. Výšku poplatku Vám radi poskytneme na požiadanie.

Čo ak dostanem pokutu?
Ak budete pristihnutý políciou pri porušení pravidiel cestnej premávky musíte uloženú pokutu uhradiť z vlastných prostriedkov. Ak nám príde dodatočne poštou výzva od polície na zaplatenie pokuty, budeme požadovať plnú výšku náhrady od zákazníka, ktorý bol v čase spáchania priestupku uvedený v zmluve ako nájomca.